קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת

מחנה herat to heart

מועד התחלה: יום ראשון , 08/08/2021 , 12:00
מועד סיום: יום שבת , 21/08/2021 , 14:00
מקום האירוע: דשא מרכזי
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D