קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

הקרן לעידוד היצירה האומנותית - חבצלת החדשה


תקנון הקרן לעידוד היצירה

המטרות:

 • טיפוח היוצרים הקיבוציים ועידוד היצירה האמנותית בקיבוצי הקיבוץ הארצי ובתנועה הקיבוצית.
 • העלאת המודעות לתרבות הקיבוצית כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך המדיום השונים.

הרציונל:
חבצלת החדשה רואה בחשיבות טיפוח האמנות והאמנים בקיבוץ.
הענקת המלגות, במציאות הכלכלית היום, מביעה את אמונתה של "חבצלת החדשה" בתרומתה של האמנות והאמן לחיי היצירה, התרבות, החברה, איכות החיים ושאר הרוח בחצר הקיבוצית.

קהל היעד:

אמנים, בכל תחומי האמנות, חברי קיבוץ בלבד, המבקשים תמיכה כספית למימוש פרויקט אמנותי אישי או קיבוצי, תמיכה ביוצר עם הישגים אמנותיים בולטים.

על המלגה:
 • המלגות יחולקו על בסיס חמש קטגוריות: קולנוע, מוזיקה, אומנות פלסטית, תיאטרון/מחול, ספרות.
 • בכל קטגוריה יוענקו עד שש מלגות וזאת במטרה לתת תמיכה משמעותית לאומן מצד אחד וליצור חיבור ושותפות עם הקרן ומטרותיה מצד שני.
 • סכום המלגה לא יעלה על 50% מעלות הפרויקט וקיימת שונות בגובה התמיכה לכל אומן/יוצר בהתאם לשיקול דעת של מנהלת המלגות.
 • גובה המלגה המקסימלי הוא 5,000 ש"ח.
 • תיבחן האפשרות למתן מלגה בסכום של עד 10,000 ש"ח ליוצר או ליצירה בתחום ממוקד ועפ"י מדדים שיוגדרו ע"י מנהלת המלגות מדי שנה.

התנאים לפנייה לקרן:
 • הקרן מיועדת אך ורק לחברי קיבוצים בהווה.
 • התמיכה מוענקת לביצוע יצירה אמנותית, ואיננה מיועדת למימון לימודים, לרכישת ציוד, להקמת מבנים, לנסיעה לחו"ל או לשיפור תנאים חומריים כלשהם.
 • אמן שזכה במלגה, זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלתה.
 • הקרן איננה מתחייבת להעניק מדי שנה מלגות בכל תחום מתחומי היצירה.
 • הקרן אינה מעניקה מלגות להנצחת אמנים ויצירותיהם (ישקל מתן מלגה אחת בשנה לטובת הנצחת אומן ויצירתו במסגרת פרוייקטים התורמים לקהילה הקיבוצית).
 • הקרן תאשר תמיכה רק בפרויקט המתוכנן להתבצע בשנה הקלנדרית של ההגשה בלבד.
 • הקרן תיתן עדיפות לפרויקטים המשלבים עבודת אומן בשיתוף עם הקהילה הקיבוצית בה הוא חי.
תנאים לקבלת המענק:
 • תנאי לקבלת המענק - הוכחת ביצוע על פי קריטריונים מקצועיים המותאמים לכל תחום.
 • בגוף הפרויקט יש לציין את תמיכתה של "חבצלת החדשה" בפרויקט, לא ניתן להגיש בקשה על פרויקט שכבר בוצע ולא ידונו פניות שמוגשות בדיעבד.
 • עם קבלת המענק מאשר היוצר לעשות שימוש ביצירה לצורכי קידום מטרות הקרן.
 • נוכחות בטקס השנתי של הקרן - חובה.

אופן הפנייה:
 • יפורסם במדיה החברתית ובאתרי האינטרנט הרלוונטיים, מועד אחרון להגשת בקשות ביחס לשנה הקלדנית הנוכחית.
 • הפנייה תוגש על גבי טופס ממוחשב ייעודי (מצורף קישור לטופס בסוף המסמך).
 • הטופס צריך לכלול את כל הפרטים אודות הפרויקט, יש להקפיד למלא את כל הפרטים, בקשות חלקיות לא יענו.
 • מומלץ להגיש המלצה מקצועיות או מאמן מוכר או מארגון מקצועי רלוונטי.

תהליך הטיפול בפניות:
 • לכל תחום אמנות יש מומחי תוכן הבוחנים את הפניות וממליצים למנהלת המלגות על התאמת הפרויקט מבחינה מקצועית/אמנותית.
 • צוותי המומחים מגישים לוועדה את דירוג האמנים הראויים, בצירוף הערותיהם.
 • מנהלת המלגות מתכנסת ומחליטה, לאור המלצות מומחי התוכן ושיקולים נוספים, על רשימת המענקים וגובה התמיכה.
 • כל פניה תענה בתשובה בכתב לגבי החלטתה של המנהלת בענייניה בהתאם למועד ההגשה.
 • המענקים ניתנים מידי שנה בטקס חלוקת מלגות שנתי המתקיים בחודשים נובמבר/דצמבר.

לוחות זמנים משוערים:
ישנם שני מועדי הגשה. לפרטים יכנסו לקישור כאן

יש למלא טופס פניה מקוון כאן

מנהלת תחום מלגות - קרן שוויצר ברוש
רכז הקרן - אורן תירוש מקיבוץ עין שמר

דף הועדה לספרי תנועה כאן
חסר רכיב