קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

הקרן לעידוד היצירה האומנותית - חבצלת החדשה

תקנון הקרן לעידוד היצירה

המטרות:

טיפוח היוצרים הקיבוציים ועידוד היצירה האמנותית בקיבוצי הקיבוץ הארצי ובתנועה הקיבוצית בכלל
העלאת המודעות לתרבות הקיבוצית ותנועות הנוער הקיבוציות שהקימו אותם כפי שהם באים לידי ביטוי דרך המדיום השונים.

הרציונל:
חבצלת והתנועה הקיבוצית, רואות מטרה חשובה בטיפוח האמנות והאמנים בקיבוץ, מתוך רצון לשמר ולהבליט את הייחוד של התנועה הקיבוצית,אורחות חייה וערכיה. הענקת המלגות, במציאות הכלכלית היום, מביעה את אמונתה של "חבצלת" בתרומתה של האמנות והאמן לחיי היצירה, התרבות, החברה, איכות החיים ושאר הרוח בחצר הקיבוצית.

קהל היעד:

אמנים, בכל תחומי האמנות, חברי קיבוצים מקיבוצי הקיבוץ הארצי והתנועה הקיבוצית המבקשים תמיכה כספית למימוש
פרויקט אמנותי ואו תמיכה ביוצר עם הישגים אמנותיים בולטים.

על המלגה:
המלגות יחולקו על בסיס חמש קטגוריות: קולנוע, מוזיקה, אומנות פלסטית, תיאטרון/מחול, ספרות.
בכל קטגוריה יוענקו כשלוש מלגות וזאת במטרה לתת תמיכה משמעותית לאומן מצד אחד וליצור חיבור ושותפות עם הקרן ומטרותיה מצד שני.
סכום המלגה לא יעלה על 50% מעלות הפרויקט.
תיבחן האפשרות למתן מלגה בסכום של עד 10,000 ש"ח ליוצר או ליצירה בתחום ממוקד ועפ"י מדדים שיוגדרו ע"י מנהלת המלגות מדי שנה.

התנאים לפנייה לקרן:
הקרן מיועדת אך ורק לחברי קיבוצים בהווה.
הקרן מוענקת לביצוע יצירה אמנותית. הקרן איננה מיועדת למימון לימודים, לרכישת ציוד, להקמת מבנים, לנסיעה לחו"ל או לשיפור תנאים חומריים כלשהם.
אמן שזכה במלגה, זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלתה.
הקרן איננה מתחייבת להעניק מדי שנה מלגות בכל תחום מתחומי היצירה.
הקרן אינה מעניקה מלגות להנצחת אמנים ויצירותיהם (ישקל מתן מלגה אחת בשנה לטובת הנצחת אומן ויצירתו במסגרת פרוייקטים התורמים לקהילה הקיבוצית).
הקרן תאשר תמיכה רק בפרויקט המתוכנן להתבצע בשנה הקלנדרית של ההגשה בלבד.

תנאים לקבלת המענק:
תנאי לקבלת המענק - הוכחת ביצוע על פי קריטריונים מקצועיים המותאמים לכל תחום.
בגוף הפרויקט יש לציין את תמיכתה של "חבצלת" בפרויקט, לא ניתן להגיש בקשה בדיעבד.
עם קבלת המענק מאשר היוצר לעשות שימוש ביצירה לצורכי קידום מטרות הקרן.
נוכחות בטקס השנתי של הקרן - חובה.
מי שזכה במלגה בעבר זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלתה.

אופן הפנייה:
הפנייה תוגש על גבי טופס ממוחשב יעודי (מצורף קישור לטופס בסוף המסמך).
הטופס צריך לכלול את כל הפרטים אודות הפרויקט, יש להקפיד למלא את כל הפרטים בקשות חלקיות יוחזרו לשולח.
מומלץ להגיש המלצה מקצועיות או מאמן מוכר או מארגון מקצועי רלוונטי.
את הפניות יש להגיש באופן מקוונן .

תהליך הטיפול בפניות:
לכל תחום אמנות יש מומחי תוכן מקצועיים הדנים בבקשות וממליצים למנהלת המלגות על התמיכה בהתאם.
צוותי המומחים מגישים לוועדה את דירוג האמנים הראויים, בצירוף הערותיהם.

גובה המלגה:
המנהלת המלגות מתכנסת ומחליטה, לאור המלצות מומחי התוכן ושיקולים נוספים, על רשימת המענקים וגובה התמיכה.
כל פניה תענה בתשובה בכתב לגבי החלטתה של המנהלת בעניינו לא יאוחר מסוף אוקטובר לאותה שנה קלנדרית.
המענקים לעידוד היצירה מוענקים מדי שנה בטקס חגיגי.

לוחות זמנים משוערים:
ישנם שני מועדי הגשה. לפרטים יכנסו לקישור כאן

יש למלא טופס פניה מקוון כאן

מנהלת תחום מלגות - קרן שוויצר ברוש
רכז הקרן - אורן תירוש מקיבוץ עין שמר

דף הועדה לספרי תנועה כאן
חסר רכיב