קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

מלגות חבצלת

לוגו האתר לעמוד ראשי
.

נגזרות מחזון המייסדים ומקדמות את החינוך, התרבות והיצירה בקיבוצים ובחברה הישראלית. המלגות משמשות כמנוף למיצוי הפוטנציאל האישי ולשגשוג חברתי, תרבותי וכלכלי - יצירת השלם.
עשרות חברי הקיבוץ הארצי זכו בעבר מדי שנה במלגות סיוע מטעם "חבצלת" לפעילויות שונות בתחום החברה, התרבות, ההגות והאמנות. על-אף צניעותו של סיוע זה, משמעותו המצטברת רבה מאד: הדחף ליצור, הצורך לפעול בתחומים שהם מעבר להתקיימות היומיומית הבלתי נמנעת, נעזרים בתחום שבו ניתן לעזור: בסיוע החומרי ובמשתמע ממנו – החשיבות וההכרה שמייחסים לפעילויות אלו והערך המוסף שיש בהן לחיי החברה הקיבוצית.

יעדים
קידום החינוך והיצירה על ידי מתן סיוע כלכלי
הקרן לעידוד ההשכלה הגבוהה – סיוע ע"י מתן מלגות לימודים.
הקרן לעידוד היצירה – טיפוח יוצרים קיבוציים ועידוד היצירה האמנותית בקיבוץ.
הקרן לספרי תנועה – סיוע בהוצאת ספרים לחברי הקיבוצי השומר הצעיר.
גובה המלגה משתנה בין הקרנות השונות.
קהל יעד: חברי קיבוץ אומנים, סופרים ומשתלמים מקיבוצי השומר הצעיר.

מנהלת המלגות
קרנות המלגות של "חבצלת" מחויבות לתהליך קבלת החלטות ולדפוסי עבודה שיעמדו בכל מבחן ציבורי.
המודעות לצורך בגוף שיגדיר יעדים אסטרטגיים ויקפיד על מקצועיות ושקיפות, יצרו מתווה עבודה איכותי שנבחן מדי שנה על ידי צוות חשיבה רחב ומתחלף.
הרחבת מעגל הזכאים ותחומי הפרוייקטים העלתה את הצורך בגוף נוסף, מנהלת המלגות שיקבע מדי שנה את תחומי היעד המועדפים ויאשר את רשימת הזכאים למלגות שנבחרו בידי מנהלי הקרנות.

תפקידים וסמכויות
קביעת תחומי עשייה מועדפים לפרוייקטים.
היעדים והתחומים יבחנו לאור ההלימה למטרות חבצלת, יוגדרו על ידי המנהלת.
אישור תקנונים, עדכון ורענון באופן שוטף מדי שנה ובהתאם לצורך.
אישור רשימת זכאים לאור המלצות הנהלת הקרנות והצוותים המקצועיים
קבלת דוחות ביצוע בצמתי ביניים כל שליש וכסיכום שנתי.

עם הקמת חבצלת החדשה והחלטה על הרחבת תחום התמיכות בקרן לעידוד היצירה וספרי תנועה - החל משנת 2022 אנו מחלקים תמיכות לחברי קיבוצים מכלל קיבוצי התנועה הקיבוצית

התמיכות מאושרות לאחר בחינת של מומחי תוכן ובתהליך אישור של מנהלת המלגות הכוללת גם נציגי ציבור

לכל תחום תמיכה קריטריונים להגשה ולתמיכה המפורסמים באתר האינטרנט של קרן חבצלת, מוזמנים להיכנס לדפי הקרנות לפרטים נוספים.


ראו גם:
הקרן לעידוד היצירה האמנותית
הקרן לעידוד ההשכלה הגבוהה
הועדה לספרי תנועה

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב