קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

השומר הצעיר בישראל

21/07/2016

השומר הצעיר ישראל - מטרת על
תיקון אדם ותיקון עולם על בסיס ליבת ערכי השומר הצעיר
פרטי התקשרות

מזכ"ל איתי זיידנברג – קיבוץ בית קמה

מייל: itai@hashomer-hatzair.org

טלפון -  03-5255666

פקס -   03-5255667

כתובת-  רחוב היסמין 1, רמת אפעל

www.hashomer-hatzair.org


על: תיקון אדם ותיקון עולם על בסיס ליבת ערכי "השומר הצעיר".

תנועת הנוער השומר הצעיר, היא תנועה ציונית, חילונית וסוציאליסטית ומשתתפים בה אלפי חניכים וחניכות ובוגרי התנועה. התנועה מקפידה על ערכי התנהלות דמוקרטיים ובני הנוער ובוגרים מנהיגים ומובילים את הקינים, מרכזים את כלל הפעילויות, ומכריעים על דרכה של התנועה.
תנועת השומר הצעיר נוסדה באירופה בשנת 1913, היא הוותיקה בתנועות הנוער, הפועלות כיום בישראל. תנועת השומר הצעיר הינה תנועה חינוכית מגשימה. לאורך כל שנותיה היוותה התביעה להגשמה אישית מרכיב מרכזי בחינוך השומרי. ההגשמה היא שאפשרה לתנועת השומר הצעיר להיות הרבה מעבר לתנועת נוער ולהקים את מפעל החיים - הקיבוץ השומרי. בראשית שנות ה-2000, על רקע המשבר בתנועה הקיבוצית פתחה התנועה מסלולי הגשמה נוספים כשהמרכזי שבהם הוא תנועת הבוגרים של השומר הצעיר.
אלפי חניכי השומר הצעיר משתתפים בפעילות התנועה בכל רחבי ישראל ומגיעים לקינים מכל הרבדים בחברה; בפעילויותיה המגוונות משתתף נוער מערים מבוססות, מעיירות פיתוח, מקיבוצים, משכונות מצוקה ומיישובים קהילתיים. חניכי השומר הצעיר מגלים היום, כמו בכל שנות המדינה, מעורבות פעילה במילוי כל משימה לאומית: התנועה מפעילה פרויקטים חדשניים, הפועלים למען קידום השוויון בין המגזרים השונים בחברה הישראלית, ליצירת שותפות ולקירוב בין יהודים וערבים בתוך ישראל, ולמאבק למען קץ הסכסוך עם שכנינו הפלסטינים. התנועה מחנכת את חבריה להיות בני אדם שמעניקים מיכולתם ומזמנם לחברה על בסיס ערכי ההומניזם, הסוציאליזם, הציונות, הדמוקרטיה, השלום, הסולידריות והצדק החברתי.
בשנות קיומה היתה התנועה שותפה מובילה בתהליכים ההיסטוריים המשמעותיים ביותר שעבר העם היהודי: העליות, ההתיישבות, התנועה החלוצית. המאבק במשטר הנאצי, המרד בגטאות. הקמת המדינה, המלחמה על קיומה ועל גבולותיה. ההתמודדות על אופייה של המדינה והמאבק על חברה הומאנית וצודקת הממשיך ביתר שאת גם בימנו אנו.
בשנת 2013 חוגגת תנועת השומר הצעיר בישראל יחד עם תנועת השומר הצעיר בעולם 100 שנים להיווסדה. שנת ה-100 הוקדשה לחשיבה על דמותו של הקן השומרי במאה השנים הבאות, להגדרה מחודשת של ייעודו, תוך שמירה על האוטונומיה של חניכי כל קן וקן בהובלתו והנהגתו. התנועה רואה בחינוך התנועתי מטרה מהותית העומדת בפני עצמה ומתממשת בעצם פעילותו של הקן. התהליך הקיני הגיע לשיאו באירוע השיא של שנת ה- 100 השומריה העשירית.
לקראת 100 השנים הבאות ממשיכה תנועת השומר הצעיר להיות מחוייבת לרעיון ההגשמה באמצעות גידולה והעצמתה של תנועת הבוגרים, המשך ההתמודדות על דרכו של הקיבוץ ויעדים נוספים המתבססים על אותם רעיונות ואותם ערכים, כדי שמאה השנים הבאות יהיו משמעותיות לפחות כמו המאה הראשונות.
חסר רכיב