קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

הועדה לספרי תנועה

הועדה לספרי תנועה נוסדה במטרה לסייע לחברי קיבוצים בהוצאת ספרים וסרטים שעיקרם סיפורי חיים בתנועה, בקיבוץ ובפעילות התנועתית


התנאים לפניה לתמיכה

ידונו רק פניות להוצאה לאור של ספרים / סרטים בתחומים הבאים –

 • ספרים העוסקים פרקים מתולדות התנועה
 • סיפור תולדותיו של קן מקיני התנועות הכחולות
 • סיפור תולדותיה של תנועה בארץ מסויימת
 • פרקי חיים של קיבוץ
 • תולדות קבוצה/גרעין/חברת ונוער שהתחנכו ומשתייכים לתנועות הכחולות
 • ביוגרפיה/אוטוביוגרפיה של אדם משמעותי בתולדות כל הנ"ל
 • חומר רעיוני-אידיאולוגי-היסטורי-חינוכי שיש לו הקשר תנועתי
 • פרק היסטורי/אישי בתחום חברי התנועה, בתקופת השואה.
 • התמיכה מיועדת לסייע לחברי קיבוצים בלבד להוציא לאור ספרים וסרטים העוסקים בתחומי התמיכה המאושרים.
 • התמיכה תניתן רק לכתבי יד מוכנים לדפוס הן מבחינת עריכה והן מבחינת עיצוב, התמיכה תינתן רק לסרט בשלבים אחרונים של ביצוע .
 • תינתן תמיכה עד גובה 50% מהעלות הכוללת של הספר/סרט, סיוע שאינו ממומש לאחר שנתיים מאישורו, מתבטל.
 • מי שזכה במלגה בעבר זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלת התמיכה.
 • לא ניתן להגיש בקשה על ספר/ סרט שכבר יצא לאור.


אופן הפניה

יש למלא טופס פניה מקוון כאן

הטופס צריך לכלות את כל הפרטים אודות הספר – בקשות חלקיות יוחזרו לשולח.

לפניה יש לצרף במייל עותק של כתב היד או לחילופין ראשי פרקים כולל מבוא והקדמה ודוגמא לפרק או שניים מתוך הספר, יש לצרף גם הצעת מחיר של ההוצאה לאור וכל מסמך רלוונטי נוסף

את החומרים הנילווים יש לצרף חומרים יש לשלוח במייל - kerens@givathaviva.org.il.

 

תהליך הטיפול בפניות:

 • כחלק מהתהליך אישור התמיכות, הבקשות מועברות למומחי תוכן לקבלת חוות דעת מקצועית.
 • מנהלת המלגות מתכנסת ומחליטה, לאור המלצת מומחי התוכן ושיקולים נוספים, על רשימת המענקים המאושרים לשנה קלנדרית ואת וגובה התמיכה המאושר לכל פרוייקט בהתאם.
 • כל פניה תענה בתשובה בכתב לגבי החלטתה של המנהלת בעניינה בהתאם למועד ההגשה
 • התמיכה מוענקת מדי שנה בטקס חלוקת המלגות שנתי שמתקיים בדרך כלל בחדשים נובמבר/דצמבר.

 

לוחות זמנים משוערים להגשה-

ישנם שני מועדי תמיכה בשנה, פרטים על מועדי הגשה כאן

חסר רכיב