קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

הועדה לספרי תנועה

הועדה לספרי תנועה
הועדה לספרי תנועה נוסדה במטרה לסייע לחברי הקבה"א בהוצאת ספרים שעיקרם סיפורי חיים בתנועה, בקיבוץ ובפעילות תנועתית.

הרכב הועדה -
ריכוז הועדה: מנהלת המלגות בקרן חבצלת. חברי הועדה: מנכ"ל/ית חבצלת, נציג/ת חבצלת וההוצאה לאור של החטיבה ההיסטורית, נציג/י
ציבור, מבקרת חבצלת.
מידע כללי למגישי תמיכות לוועדה -
הועדה מתכנסת עד פעמיים בשנה לאשר תמיכות
ניתן להגיש תמיכות לשנה קלנדרית לא יאוחר מסוף אפריל (או לפי הפרסום שמופיע במדיה הקיבוצית ובאתר האינטרנט של חבצלת), אישור התמיכות ינתן לא יאוחר מסוף אוקטובר של אותה שנה קלנדרית.
מי שזכה במלגה בעבר זכאי לפנות לקבלת מלגה נוספת רק כעבור 3 שנים מיום קבלתה.
יש לפנות במכתב בקשה לועדה על בסיס טופס בקשה מצורף הכולל -
פרטים אישיים של הפונה, תעודת זהות ופרטי התקשרות (נייד, מייל).
עותק של כתב היד או לחילופין את ראשי הפרקים, המבוא/הקדמה ודוגמא לפרק או שניים מהספר.
הצעת מחיר של הוצאה לאור ועוד...
הזכאים מקבלים את הסיוע עם הבאת ספריהם לדפוס.
הועדה לספרי תנועה, קריטריונים לתמיכה - להורדה 
________________________________________
דרכי הגשת הבקשה – יש להגיש את הבקשה בטופס האינטרנטי המצורף
לטופס פנייה לועדה לספרי תנועה (חובה)
לשאלות ניתן להפנות לקרן במייל : kerens@givathaviva.org.il
או בטלפון: 052-4840606.
חסר רכיב