קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת

כללי

מועד התחלה: יום שני , 23/08/2021 , 12:00
מועד סיום: יום שלישי , 24/08/2021 , 10:15
מקום האירוע: מדפה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D&f6=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%A1%D7%9C%D7%A2%2C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%94%2C%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95%2C%D7%9E%D7%A8%D7%94%2C%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94%2C%D7%92'%D7%95%D7%93%D7%99%2C%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99%2C%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%2C%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93%2C%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%97%2C