מערכת קהילתיתי, גנרית, רספונסיבית, חכמה, גמישה">

"בתנועה מתמדת: מיכה שמבן - דרכו ופועלו"

מאת יעקב סובוביץ'


מיכה שמבן (1919 – 2013)  היה מהדמויות הבולטות אשר הניחו את יסודות החינוך הגופני והספורט בארץ ישראל לפני הקמת המדינה ולאחריה. מורה, מחנך ומאמן אשר השפיע על דורות של צעירים ומבוגרים שעסקו בספורט וביישובי ההתיישבות העובדת במיוחד.

בתוקף עד 31/12/2031

95

תשלום