קבצים

https://www.yad-yaari.org.il/index.php?dir=site&page=news&id=262&fbclid=IwAR28Z4VeijaMGCer-niDpv45-jjqfUorQhtIsoeKBr2bIZhgsddj4Ky6V2I