קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת

הרמת כוסית לראש השנה

מועד התחלה: יום שישי , 13/08/2021 , 12:00
מועד סיום: יום שישי , 13/08/2021 , 15:00
מקום האירוע: ברחבת הדשא הגדול
ארוחת ראש השנה - טיפים לשמירה על המשקל
date=%2013%2F08%2F2021&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA