קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת

ביקור שגרירה

מועד התחלה: יום חמישי , 12/08/2021 , 12:00
מועד סיום: יום חמישי , 12/08/2021 , 14:00
מקום האירוע: חדר ישיבות בנין יד יערי
date=15%2F08%2F2021&type=show&max=%200&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=20&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA