קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

יום השואה הבינלאומי 2021 - הנקודה היהודית: משפט נירנברג והשואהיום השואה הבינלאומי 2021
מורשת- בית עדות על שם מרדכי אנילביץ' בגבעת חביבה, מתכבדת להזמינכם/ן
להרצאה לציון יום השואה הבינלאומי:
הנקודה היהודית: משפט נירנברג והשואה
מרצה: ד"ר רבקה ברוט | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
2021 בינואר 27 | בשעה 19:00 
ההרצאה תתקיים בעברית, בפורמט webinar Zoom
ב- 20 בנובמבר 1945 נפתח בהיכל הצדק בעיר נירנברג משפטם של 22 פושעי
מלחמה נאצים בפני הטריבונאל הצבאי הבינלאומי. משפט נירנברג היה המשפט
הראשון שהתמודד עם פשעי הנאצים, אך האם השואה היתה חלק ממנו? האם השואה
הוכרה במשפט זה כארוע ייחודי? האם היה משפט נירנברג "משפט שואה"? ההרצאה
תבחן את הייצוג היהודי בנירנברג ותציג את דרכי התגובה השונות של יהודים
למשפט הראשון כנגד פושעי המלחמה הראשיים
חסר רכיב