קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

תקנון מלגות לעידוד ההשכלה הגבוהה

03/02/2020
מלגות לעידוד ההשכלה הגבוהה – עקרונות מנחים

מודל סיוע!
 
 1. המלגות מיועדות לסטודנטים חברי ובני קיבוץ מקיבוצי השומר הצעיר ובוגרי השומר הצעיר בארץ ובעולם הלומדים לתואר ראשון ומעלה.
 2. יש לשאוף לפיזור המלגות לקיבוצים רבים ככל האפשר מקיבוצי השומר הצעיר.
 3. המנהלת לתאום מלגות תקבע מדי שנה יעדים מועדפים ועל פי כך תדורג הקדימות במתן זכאות למלגות.
 4. קבלת מלגה לעידוד השכלה גבוהה מותנית בפעילות בפרוייקט מתוך מאגר הפרוייקטים שאושר על ידי מנהלת המלגות.
 5.  גובה המלגה ייקבע כל שנה מחדש, בהתאם למדיניות המנהלת לתאום המלגות ולסכום הכולל שיוקצב לצורך חלוקת המלגות.
 6. השתתפות "חבצלת" תהיה במימון חלק משכר הלימוד.
 7. "חבצלת" לא תממן בשום מקרה 100% של עלויות שכר הלימוד.
 8. הדיון בכל פניה יהיה על בסיס אישי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 9. "חבצלת" תעודד לימודים מתקדמים (לתארים שני ושלישי) או מקבילים להם.
 10. מלגות חבצלת יוענקו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, שיאושרו במנהלת המלגות.
 11. ניתן לקבל מלגה מקסימום שנתיים ברצף ולא מעבר לכך.
 12. להנהלת חבצלת הזכות לערער על מתן מלגות לסטודנטים בקיבוצים שלא הסדירו את חובם לחבצלת.
 13. פניות חריגות תישקלנה לגופן במנהלת  המלגות.
 14. רשימת מקבלי המלגות תאושר מדי שנה על ידי המנהלת המלגות של חבצלת.
 
חסר רכיב