תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
rambaml1@gmail.com קופסת תכשיטים או קופסא לאתרוג
אבישי
31/01/2023 16:17
שלום
הפריט "קופסת תכשיטים" נדמה לי שזו קופסא לאתרוג של חג הסוכות, משום כך התבליט של הפרי על מכסה הקופסא.