אגדה של כפר (כרך א’) אסופת סיפורי עם ערביים מהגליל העליון

תיאור

מבחר סיפורי עם בערבית מדוברת כפי שהוקלטו מפי זקני הכפרים הערביים בגליל העליון.

לקטע אודיו מתוך התקליטורים (קובץ MP3)לצפייה בסיפורים לדוגמה מתוך אגדה של כפר (קובץ PDF)
בתוקף עד 30/09/2029

129

עד 10 מוצרים
תשלום