אגדות הואדי | אסופת סיפורי עם ערביים מואדי עארה

תיאור

האנתולוגיה ‘אגדות הואדי’ היא אסופת סיפורים ואגדות עם, אשר נאספו במשך שלוש שנים מפי זקני הכפרים הערביים באזור ואדי עארה ובסביבתו.
71 הסיפורים המתפרסמים בספר, מובאים בשפת המקור, וכך שומרים על איכותם הצורנית והתוכנית של אגדות מקומיות המועברות מאב לבן, מדור לדור. הסיפורים מהווים נכס תרבותי וחברתי בעל ערך רב.
בצד המקור הערבי מובאים תרגום לעברית והערות המבהירות את הרקע הלשוני, החברתי, הגיאוגרפי וההיסטורי של האזור.


אגדות הואדי - תוכן העניינים (PDF)אגדות הואדי - סיפור לדוגמה (MP3)אגדות הואדי - דפים לדוגמה (PDF)

בתוקף עד 30/09/2029

135

עד 10 מוצרים
תשלום