עולם חדש נקימה - סיפור המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי – בנימין (בנג'ילה) יסעור

החל מראשית דרכה ביקשה התנועה הקיבוצית לעצב אורח חיים אלטרנטיבי לאורח החיים העירוני-בורגני. השאיפה ליצירת אדם חדש, עולם חדש, חברה חדשה קיבלה ביטוי בכל מקום ואתר בחיי היחיד והיחד.
כשם שדובר על "חינוך אחר", על "תרבות אחרת", על "חברה אחרת", כך גם דובר על "תכנון אחר", על "מרחב ציבורי ופרטי אחר", על הצורך "לתרגם" את חזון המהפכה הקיבוצית ל"שפת בטון ומלט"
ברגישות ובתבונה משרטט בנג'ילה את סיפורה של המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
במובן מסוים, ניתן לראות בתהליכי השינוי בתכנון הפריסה המרחבית בקיבוץ כמעין צילום רנטגן המטיב להציג תהליכים ותמורות בעיצוב הזהות הקיבוצית לאורך ציר הזמן.
כותב הספר הוא גם החוקר וגם (לעיתים) מושא המחקר.
בנג'ילה גם עבד וגם ניהל את המחלקה הטכנית וספר זה משלב מבט "מבפנים" של אדם שהיה במרכז העשייה עם מבט "מבחוץ" של חוקר המבקש להציג מבט רטרוספקטיבי, הן על ההצלחות והן על הכישלונות של המחלקה שתרמה תרומה משמעותית לעיצוב המרחב הקיבוצי.
זהו ספרו השני של בנימין יסעור המהוה המשך לספרו הראשון "האוחז באמת הבניין: מסע בדרך לא סלולה" (יד יערי, 2019).

ד"ר אלון גן - יו"ר פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה

בתוקף עד 14/01/2032

80

תשלום