קריאה למתחילים - קורס קריאת קטעי עיתונות וספרות: (אחרי שלב הכרות האותיות)

(1

קריאה למתחילים

4 מפגשים

ימי א'

20:30 - 19:00

29-מאי

12-יונ

19-יונ

26-יונ

480 ₪

(2

קריאה למתחילים

4 מפגשים

ימי ב'

20:30 - 19:00

30-מאי

13-יונ

20-יונ

27-יונ

480 ₪

(3

קריאה למתחילים

4 מפגשים

ימי ג'

19:00 - 20:30

31-מאי

07-יונ

14-יונ

21-יונ

480 ₪

(4

קריאה למתחילים

4 מפגשים

ימי ד'

 19:00- 20:30

01-יונ

08-יונ

15-יונ

22-יונ

480 ₪

בתוקף עד 31/08/2023

480

תשלום