קבצים

http://www.havatzelet.org.il/media/sal/pages/534/f39_הזמנה לאסיפת קיבוצים 29.06.2020.pdf