קבצים

http://www.havatzelet.org.il/media/sal/pages/519/f39_הזמנה לעיתונות אסיפת קיבוצי חבצלת 1.9.2019.pdf